English

Възстановяване на данни от телефони

тегло: 0.000
Доверете се на професионален сервиз с многогодишен опит за възстановяване на данни. Практиката показва че повечето повреди се дължат на електрическа или механическа повреда. За да не се влоши състоянието не включвайте повече устройството и не го давайте на неспециалист.
150.00 лв.
Запитване за оферта
  • Възстановяването на данни изисква специализирано оборудване, професионален софтуер, екип с опит, технически знания и умения.
  • НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛУЧАЙНИ ПРОГРАМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, защото е много вероятно да загубите безвъзвратно данните !!!
  • Приемаме поръчки в нашият офис и по куриер. Желателно е да опишете обстоятелствата при настъпване на повредата, както и кои данни са Ви най-важни (документи, снимки, др.)
  • След диагностика, ще Ви информиране за дейностите, които трябва да се извършат и цената за тях. Ако решите че не искате да продължим работата, ще дължите само 30 лева с ДДС.
  • Според повредата може да се наложи да се купи и плати ново устройство от същия модел, наречено "донор" независимо от крайният резултат. От него ще вземем части за подмяна на повредените.
  • Времето за изпълнение зависи от количеството поръчки които имаме в момента, вида на повредата и евентуално времето на доставка на донора.
  • Възстановените данните се записват на ново устройство.
  • Гарантираме конфиденциалност на данните!