English

Умен дом - цялостна система

тегло: 0.000
Система за отдалечено управление на електроуреди и сензори през Интернет Включване, изключване и регулиране на уреди за климатизация, осветление и др. Получаване на информация от сензори за климатизация, осветление, качество на въздуха и др. Всички функции са достъпни от всеки смартфон, таблет и компютър. Цената се определя според броят на използваните модули за конкретният обект.
Запитване за оферта

При проявен интерес процедурата е следната:

  • Правим среща за представяне на системата и уточняване на Вашите изисквания.
  • Изготвяме оферта.
  • Извършваме монтаж, настройка и инструктаж за работа.