English

GSM-SMS-Интернет контролер "Универсал"

тегло: 0.600
Чрез този уред Вие може да включвате, изключвате и рестартирате 3 електроуреда с SMS, позвъняване и през Web интерфейс. При задействане на някой от трите датчици получавате SMS и/ или позвъняване с възможност да слушате или да се разговоря, или e-mail.
264.00 лв.
бр.

Благодарение на тази система Вие дистанционно може да :

 • Получавате информация с имейл, SMS  и позвъняване за промени в състоянието на алармени и климатични системи, следите и охранявате помещения.
 • Включвате, изключвате, рестартирате чрез 3 вградени релета :
 • 1. през GSM мрежата с позвъняване или SMS от до 255 разрешени номера към номерът на SIM картата поставена в устройството или
 • 2. през интернет чрез web базиран интерфейс.
 • Осъществявате аудио връзка.
 • От ТУК може да влезете в WEB интерфейса на демо устройство чрез име на потребител : admin и парола: admin.

Основни характеристики:

 • Превключване на електрически уреди с мощност до 2 kW чрез 3 вградени релета. За по-големи мощности трябва да се включи външен контактор.
 • 3 входа за включване на сензори (обемен, магнитен, пожарен и др.).
 • превключване на релетата чрез SMS с точно определен текст
 • известяване при задействан датчик чрез SMS, позвъняване или e-mail
 • известяване при отпадане на напрежението, разредена акумулаторна батерия или слабо поле на GSM мрежата
 • RS 232 порт за комуникация с външно свързани модули
 • следене на температурата в помещения и известяване при достигане на Минимална и Максимална стойност  (при закупен температурен модул).
 • Може да управлявате още 3 безжични контакта за 220 в. на разстояние до 60 метра
 • Проверка на състоянието на релета и датчици през Интернет или чрез SMS
 • GSM честотни диапазони - 850/900/1800/1900 MHz.
 • Следене напреженията на адаптера, акумулаторната батерия и мощноста на GSM полето.
 • осъществяване на аудио връзка с GSM чрез външно свързани микрофон и слушалки
 • управление само от предварително разрешени номера
 • запомняне на състоянията на релета при отпадане на захранването
 • лесно конфигуриране през USBзарядна верига за външна акумулаторна батерия с автоматично превключване при отпадане на мрежовото напрежение.

Приложението на GSM-SMS-ETH Controller е най-подходящо в:

 • отоплителни системи
 • алармени системи
 • противопожарни системи
 • системи за наблюдения и контрол
 • автоматизирани системи в производството
 • помпени станции
 • превозни средства
 • комуникационни оборудвания и сървъри
 • измервателни системи за температура, влажност, нива на течности
 • и др.

В комплекта са включени всички необходими допълнителни аксесоари:

 • GSM-INTERNET реле-сензор КОНТРОЛЕР "Universal"
 • Адаптер AC/DC 110-220V/12V, 1000mA
 • Антена
 • USB кабел за настройки (USB type A  mini USB type B)
 • Софтуер за настройка и ръководство на потребителя изтеглете от ТУК

2 години гаранция.