English

ЕТ "Елексим-Георги Симеонов" спечели субсидия по Проект и главна цел "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния срив от COVID- 19"

ЕТ
05.10.2020
Договорът BG16RFOP002- 2.073-25113-C01 е на обща стойност 7783.98 лв, от които 6616.38 лв. европейско и 1167.60 лв. национално съфинансиране
Всички новини